BasisBijbel

1 Kronieken 26:16 BasisBijbel (BB)

De familie van Suppim en Hosa kregen de Westpoort en de Sallechetpoort bij de Steile Straat.Elke keer als de wacht gewisseld werd, moest hetzelfde aantal Levieten de poorten bewaken:

1 Kronieken 26

1 Kronieken 26:14-23