BasisBijbel

1 Kronieken 14:7 BasisBijbel (BB)

Elisama, Beëljada en Elifelet.

1 Kronieken 14

1 Kronieken 14:1-17