BasisBijbel

1 Kronieken 12:40 BasisBijbel (BB)

Ook bewoners uit de omgeving, uit de gebieden van de stammen van Issaschar, Zebulon en Naftali, kwamen eten brengen op ezels, kamelen en koeien: broden, vijgenkoeken, rozijnenkoeken, wijn, olijf-olie en heel veel koeien, schapen en geiten. Want ze vierden feest.

1 Kronieken 12

1 Kronieken 12:32-40