BasisBijbel

1 Kronieken 11:13 BasisBijbel (BB)

Hij was met David in Pas-Dammim, toen de Filistijnen daar hun leger verzameld hadden om aan te vallen. Dat was bij een akker waar graan op stond. Het leger was voor de Filistijnen op de vlucht geslagen.

1 Kronieken 11

1 Kronieken 11:5-18