BasisBijbel

1 Korintiërs 2:16 BasisBijbel (BB)

[ Want de Boeken zeggen: ] "Wie kan begrijpen wat de Heer denkt en wat zijn plannen zijn? Wie zou Hem goede raad kunnen geven?" Maar wíj hebben dezelfde manier van denken als Christus gekregen [ zodat we Hem kunnen begrijpen ].

1 Korintiërs 2

1 Korintiërs 2:15-16