BasisBijbel

1 Korintiërs 13:9 BasisBijbel (BB)

Want nu zijn onze kennis en ons profeteren nog onvolmaakt.

1 Korintiërs 13

1 Korintiërs 13:2-12