BasisBijbel

1 Koningen 19:16 BasisBijbel (BB)

En zalf Jehu, de zoon van Nimsi, tot koning van Israël. En zalf Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, tot profeet in jouw plaats.

1 Koningen 19

1 Koningen 19:10-19