BasisBijbel

1 Koningen 12:12 BasisBijbel (BB)

Twee dagen later kwam Jerobeam met het hele volk bij Rehabeam terug, zoals hij hun had gezegd.

1 Koningen 12

1 Koningen 12:2-16