Ариун Библи, 2004

Зехариа 8:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Иудагийн гэр ээ, Израилийн гэр ээ! Та нар үндэстнүүдийн дунд хараал болж байсан шиг, та нарыг ерөөл болгохын тулд Би та нарыг аварна. Бүү айгтун. Гараа чангалагтун” гэв.

Зехариа 8

Зехариа 8:11-23