Ариун Библи, 2004

Зехариа 7:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэд түмэн цэргийн ЭЗЭНий өргөөнд харьяалагддаг тахилч нар болон эш үзүүлэгчдэд хандан—Би энэ олон жилүүдэд үйлдсэн шигээ өөрийгөө зориулж, тавдугаар сард уйлах уу? гэсэнд

Зехариа 7

Зехариа 7:1-9