Ариун Библи, 2004

Зехариа 3:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Дараа нь би—Түүний толгой дээр тэд цэвэр малгай тавиг гэсэнд тэд ЭЗЭНий тэнгэр элчийг зогсож байх зуур түүний толгой дээр цэвэр малгай тавьж, түүнд хувцас өмсгөв.

Зехариа 3

Зехариа 3:1-10