Ариун Библи, 2004

Зехариа 2:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

“Хөөе! хөөе! Умардын газраас зугтагтун” гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна. “Учир нь Би та нарыг тэнгэрийн дөрвөн салхи мэт тараасан” гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна.

Зехариа 2

Зехариа 2:1-13