Ариун Библи, 2004

Зехариа 1:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Дариусын хоёр дахь жилд, Шебат сар буюу арван нэгдүгээр сарын хорин дөрөвний өдөр ЭЗЭНий үг нь Иддогийн ач, Берехиагийн хөвгүүн эш үзүүлэгч Зехариад ирсэн:

Зехариа 1

Зехариа 1:2-14