Ариун Библи, 2004

Зехариа 1:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс тэдэнд хэл. “Түмэн цэргийн ЭЗЭН ингэж айлдаж байна. «Над уруу эргэгтүн» хэмээн түмэн цэргийн ЭЗЭН тунхаглаад «Тэгвэл Би та нар уруу эргэх юм» гэж түмэн цэргийн ЭЗЭН айлдаж байна.

Зехариа 1

Зехариа 1:2-6