Ариун Библи, 2004

Зефаниа 3:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

«Үнэхээр чи Намайг хүндэтгэж,зааврыг хүлээн авах болно» гэж Би айлдсан.Тэгвэл түүний талаарх Миний товлосон бүхний дагуутүүний амьдрах газар нь таслагдахгүй байх болно.Гэвч тэд өөрсдийн бүх үйлдлийг завхруулахыг хүссэн.

Зефаниа 3

Зефаниа 3:1-10