Ариун Библи, 2004

Зефаниа 3:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

ЭЗЭН чиний шийтгэлүүдийг зайлуулжээ.Тэр дайснуудыг чинь зайлуулсан.Израилийн Хаан, ЭЗЭН та нарын дунд байна.Чи цаашид өвчнөөс айхгүй.

Зефаниа 3

Зефаниа 3:13-20