Ариун Библи, 2004

Үйлс 28:26 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

“Энэ ард түмэнд очиж хэлтүгэй.Та нар сонссоор байх боловч ойлгохгүй.Та нар харсаар байх боловч ухамсарлахгүй.

Үйлс 28

Үйлс 28:16-31