Ариун Библи, 2004

Үйлс 26:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгтэл Агрийп Паулд хандан—Өөрийнхөө төлөө ярихыг чинь зөвшөөрч байна гэхэд Паул гараа өргөөд өөрийгөө өмгөөлсөн үгийг хэлж эхлэв.—

Үйлс 26

Үйлс 26:1-3