Ариун Библи, 2004

Үйлс 24:17 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хэдэн жилийн дараа буюу одоо би өөрийн ард түмэнд өглөг авчран, мөн өргөл өргөх зорилготой ирэв.

Үйлс 24

Үйлс 24:9-19