Ариун Библи, 2004

Үйлс 20:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

гурван сар болов. Түүнийг Сири уруу усан онгоцоор явах гэж байтал иудейчүүд түүний эсрэг хуйвалдаж байсан тул тэр Македониор дамжиж буцахаар шийдэв.

Үйлс 20

Үйлс 20:1-8