Ариун Библи, 2004

Үйлс 10:29 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс дуудахад чинь би түдгэлзэлгүйгээр явж ирэв. Та нар намайг дуудсан учраа хэлнэ үү? гэв.

Үйлс 10

Үйлс 10:25-36