Ариун Библи, 2004

Тооллого 31:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Израилийн бүх овгийн, овог бүрээс нэг мянгатыг та нар дайнд илгээх ёстой гэлээ.

Тооллого 31

Тооллого 31:1-10