Ариун Библи, 2004

Тооллого 30:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр эмэгтэй өөрийгөө даруу байлгах андгай болон хүлэх тангараг бүрийг нь нөхөр нь баталж, эсвэл хүчингүй болгож болно.

Тооллого 30

Тооллого 30:12-16