Ариун Библи, 2004

Тооллого 26:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Израиль дотор дайнд явж чадах хорь ба түүнээс дээш насны хүн бүрийг эцгүүдийнх нь бүлүүдээр нь Израилийн хөвгүүдийн бүх чуулганы тооллогыг явуул гэв.

Тооллого 26

Тооллого 26:1-5