Ариун Библи, 2004

Тооллого 23:26 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Гэвч Балаам хариуд нь Балакт—“ЭЗЭНий айлдсан болгоныг би хийх ёстой” хэмээн би чамд хэлээгүй гэж үү? гэв.

Тооллого 23

Тооллого 23:17-30