Ариун Библи, 2004

Тит 3:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Энэ бол итгэмжит үг. Эдгээр зүйлсийг итгэлтэй яриасай гэж би чамаас хүсэж байна. Тэгвэл Бурханд итгэсэн хүмүүс сайн үйлс сахихдаа хянуур болох юм. Ингэх нь сайн бөгөөд хүмүүст тустай.

Тит 3

Тит 3:1-10