Ариун Библи, 2004

Тит 3:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

хэнийг ч муулахгүй, хэрүүлч биш, дөлгөөн байж, бүх хүмүүст бүх талаар даруухан байдлыг харуулахыг тэдэнд сануул.

Тит 3

Тит 3:1-4