Ариун Библи, 2004

Тит 3:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би Артемыг, эсвэл Тухикийг чам уруу илгээх үед чи Никополд над уруу яаралтай ирээрэй. Тэнд өвлийг өнгөрөөе гэж би шийдлээ.

Тит 3

Тит 3:3-15