Ариун Библи, 2004

Тит 3:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Удирдагчид ба эрх баригчдад захирагдаж, дуулгавартай байж, аливаа сайн үйлд бэлэн байн,

Тит 3

Тит 3:1-6