Ариун Библи, 2004

Тит 2:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Үүнчлэн залуу эрчүүдийг ухаалаг бай гэж ятга.

Тит 2

Тит 2:1-11