Ариун Библи, 2004

Тит 2:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Настай эмэгтэйчүүд зан байдлаараа хүндлүүштэй байж, хов жив ярилгүй, дарсанд хэт боолчлогдолгүй, юу сайн болохыг заах ёстой.

Тит 2

Тит 2:1-7