Ариун Библи, 2004

Тит 1:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэд бузар олз ашгийн төлөө заах ёсгүй юмсыг зааж, айл өрхийг ч бүхэлд нь хөмрөн хаядаг учраас тэднийг дуугүй болгох ёстой.

Тит 1

Тит 1:1-13