Ариун Библи, 2004

Сургаалт Үгс 25:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Мөнгийг хольцноос нь цэвэршүүл.Тэгвэл мөнгөний дархны урлах сав бэлэн болно.

Сургаалт Үгс 25

Сургаалт Үгс 25:3-8