Ариун Библи, 2004

Сургаалт Үгс 13:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Амаа захирагч нэгэн амиа хамгаалдаг юм.Амаа айхтар том ангалзуулагч хүн сүйрэх болно.

Сургаалт Үгс 13

Сургаалт Үгс 13:1-9