Ариун Библи, 2004

Соломоны Дуун 7:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Мандрагор жимс үнэрээ анхилуулна.Үүдэн дээр маань шинэ ба хуучин шилмэл бүх жимс байна.Хайрт минь, би үүнийг чинийхээ төлөө хураан хадгалсан билээ.

Соломоны Дуун 7

Соломоны Дуун 7:7-13