Ариун Библи, 2004

Соломоны Дуун 4:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

—Хонгор минь, чи юутай үзэсгэлэнтэй вэ,Юутай үзэсгэлэнтэй вэ, чи!Гивлүүрийн чинь цаадах чиний нүд тагтаа мэт,үс чинь Гилеад уулаас уруудах ямаан сүрэг мэт ажгуу.

Соломоны Дуун 4

Соломоны Дуун 4:1-3