Ариун Библи, 2004

Соломоны Дуун 3:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Иерусалимын охид оо,хээрийн зээр болон марлаар би та нарт тушаая.Тааламжтай болтол хайрыг минь та нар бүү өдөөн, бүү сэрээгтүн.—

Соломоны Дуун 3

Соломоны Дуун 3:1-8