Ариун Библи, 2004

Соломоны Дуун 2:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би бол Шароны сарнай, талын сараана цэцэг билээ.—

Соломоны Дуун 2

Соломоны Дуун 2:1-5