Ариун Библи, 2004

Шүүгчид 5:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бениамин аа, чиний хүмүүстэй хамт чамайг дагаж Ефраимаас Амалек гаралтай хүмүүс бууж ирэв.Махираас захирагчид бууж, Зебулунаас бичээчийн таягтангууд ирэв.

Шүүгчид 5

Шүүгчид 5:12-23