Ариун Библи, 2004

Шүүгчид 2:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

ЭЗЭНий тэнгэр элч Гилгалаас Бохимд ирж—Би та нарыг Египетээс гарган, өвөг дээдэст чинь тангарагласан тэр газарт дагуулж ирээд хэлэхдээ “Би та нартай байгуулсан гэрээгээ хэзээ ч цуцлахгүй.

Шүүгчид 2

Шүүгчид 2:1-2