Ариун Библи, 2004

Шүүгчид 18:17 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тахилч нь дайны зэвсэг агссан зургаан зуун хүний хамт хаалганы үүдэнд зогсож байх зуур тэр газрыг тагнахаар явсан таван хүн нэвтрэн орж, сийлмэл хөрөг дүрс, ефод, гэрийн шүтээнүүд болон цутгамал хөрөг дүрсийг ч авчээ.

Шүүгчид 18

Шүүгчид 18:8-22