Ариун Библи, 2004

Шүүгчид 12:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд Зебулун хүн Елон нас эцэслэж, Зебулун нутгийн Аиалонд оршуулагдав.

Шүүгчид 12

Шүүгчид 12:9-14