Ариун Библи, 2004

Шастирын Дээд 23:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Изхарын хүү нь тэргүүлэгч Шеломит байв.

Шастирын Дээд 23

Шастирын Дээд 23:11-22