Ариун Библи, 2004

Шастирын Дээд 17:22 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь Таны бүтээсэн Таны ард түмэн Израиль нь мөнхөд Таных бөгөөд Өө ЭЗЭН, Та тэдний Бурхан болжээ.

Шастирын Дээд 17

Шастирын Дээд 17:12-27