Ариун Библи, 2004

Шастирын Дээд 17:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Чиний өдрүүд гүйцэн, чи өөрийн эцэг өвгөдтэй байхаар явах үед Би чиний хөвгүүдийн нэг болох чиний үр удмаас нэгийг чиний дараа босгон түүний хаанчлалыг байгуулна.

Шастирын Дээд 17

Шастирын Дээд 17:7-12