Ариун Библи, 2004

Шастирын Дэд 20:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Өө, бидний Бурхан, Та тэднийг шийтгэхгүй юм гэж үү? Учир нь бидний эсрэг ирж буй энэ асар их цэргийн өмнө бид сул дорой билээ. Бид юу хийхээ ч мэдэхгүй байна, харин бидний хараа Тан дээр байна гэжээ.

Шастирын Дэд 20

Шастирын Дэд 20:11-15