Ариун Библи, 2004

Шастирын Дэд 10:17 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Гэвч Иудагийн хотуудад амьдарч байсан Израилийн хөвгүүд Рехобоамын захиргаан дор үлджээ.

Шастирын Дэд 10

Шастирын Дэд 10:9-19