Ариун Библи, 2004

Ром 6:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс биеийнхээ тачаангуй хүслүүдэд дуулгавартай байх ёстой хэмээдэг үхлийн биед чинь нүгэл бүү ноёрхог.

Ром 6

Ром 6:2-22