Ариун Библи, 2004

Ром 3:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

«“Сайныг гаргахын тулд мууг үйлдэцгээе” гэж ярьж болохгүй гэж үү? Зарим нь биднийг ингэж ярьдаг хэмээн гүтгэн хэлдэг. Тэдний шийтгэл нь шударга юм.

Ром 3

Ром 3:1-13