Ариун Библи, 2004

Ром 14:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь бидний хэн нь ч өөрийнхөө төлөө амьдардаггүй. Хэн нь ч өөрийнхөө төлөө үхдэггүй.

Ром 14

Ром 14:1-11